ตู้รางเลื่อน

ตู้รางเลื่อน

     
     PEEMAC เป็นตราสินค้าที่ผลิตโดย บริษัท ภีมเชษฐ์ จำกัด ซึ่งเป็นทั้งโรงงานผลิตและจัดจำหน่ายโดยตรงและผ่านตัวแทนจำหน่าย ผู้ใช้งานจึงมั่นใจได้ถึงสินค้าและบริการของเราซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องตู้รางเลื่อนทุกประเภท เรามีทีมงานออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ตู้รางเลื่อน ไว้ค่อยบริการท่านแบบครบวงจรด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ โดยมีผลงานติดตั้งตู้รางเลื่อนอยู่ทั่วประเทศและในอีกหลายประเทศมามากกว่า 30 ปี

 

     ตู้รางเลื่อนสามารถจำแนกออกเป็นหลายประเภทอาจแบ่งโดยอาศัย ชนิดของการขับเคลื่อน ได้แก่ ตู้รางเลื่อนระบบมือผลัก และตู้รางเลื่อนระบบพวงมาลัย 

ตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัย 

เป็นระบบขับเคลื่อนของตู้ที่สามารถช่วยผ่อนแรงในการค้นหาเอกสารได้มาก โดยอาศัยระบบเฟืองทดโซ่และเพลาในการเคลื่อนที่ของตู้ทำให้ตู้มีน้ำหนักเบาออกแรงน้อยในการหมุนพวงมาลัยเพื่อให้ตู้เคลื่อนที่

 

ตู้รางเลื่อนระบบมือผลัก 

เป็นระบบขับเคลื่อนตู้โดยใช้มือผลักตู้ทางบริษัทฯได้ออกแบบระบบขับเคลื่อนของตู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตู้จะมีน้ำหนักเบาสามารถเลื่อนไปมาได้ครั้งละหลายๆตู้ ท่านจึงสามารถมั่นใจได้ว่าตู้รางเลื่อนระบบนี้ก็จะช่วยผ่อนแรงท่านได้ไม่แพ้กัน อีกทั้งตู้ระบบนี้จะช่วยลดปัญหาในด้านการบำรุงรักษาได้อีกด้วย

 

ตู้รางเลื่อนยังสามารถแบ่งตามการลักษณะของราง ได้แก่ ตู้รางเลื่อนแบบรางลอยและตู้รางเลื่อนแบบฝังพื้น เป็นต้น อย่างไรก็ตามเราสามารถนำเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสม เช่น ตู้รางเลื่อนระบบพวงมาลัยแบบรางลอย

 


สอบถามข้อมูล

 

ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดจากการนำตู้รางเลื่อนเข้ามาใช้งาน คือ 

  1. ตู้รางเลื่อนมีประโยชน์ในการจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ

            1.1 สามารถจัดเก็บเอกสารได้เป็นจำนวนมาก

            1.2 ลดพื้นที่ในการจัดเก็บ

            1.3 เพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บ

             1.4 สามารถจัดเก็บเอกสารได้เป็นหมวดหมู่สะดวกแก่การค้นหามีผลทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น

  

  1. ตู้รางเลื่อนช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว

             2.1 ประหยัดพื้นที่ใช้สอยได้ถึง50%เพื่อนำพื้นที่ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นและสามารถเพิ่มเนื้อที่ในการจัดเก็บได้มากขึ้นอีกเท่าตัวภายใต้พื้นที่เดียวกัน

             2.2 ประหยัดค่าใช้จ่ายในการขยายต่อเติมปรับปรุงหรือเช่าพื้นที่ในการจัดเก็บ

             2.3 ประหยัดค่าสูญเสียกำลังงานในการค้นหาเอกสารเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคคลากรมากขึ้น

             2.4 ประหยัดค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าไฟฟ้า เนื่องจากเราสามารถลดพื้นที่ในการจัดเก็บได้เราจึงใช้ไฟฟ้าน้อยลงตามพื้นที่ที่ ลดลงได้ เป็นต้น

 

  1. ตู้รางเลื่อนช่วยเสริมสร้างภาพพจน์ให้กับองค์กร

             3.1 ช่วยส่งเสริมให้ภายในบริเวณพื้นที่ทำงานมองดูเรียบร้อยสะอาดตาสวยงามและทันสมัย 

             3.2 ส่งผลทางด้านจิตใจให้บุคคลากรมีความกระตือรือล้นในการทำงานเพิ่มมากขึ้น

 

  1. ตู้รางเลื่อนเพิ่มความปลอดภัยในสำนักงาน

 

          เนื่องจากเรานำเอกสารมาจัดเก็บในที่ที่เดียวกันทำให้ไม่อยู่อย่างกระจัดกระจาย เราจึงสามารถควบคุมดูแลเรื่องความปลอดภัยของเอกสารดังกล่าวได้ดีกว่า

 

 

ตู้รางเลื่อน

ตู้รางเลื่อนแบบมือผลัก

 

 

ตู้รางเลื่อน

ตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัย

 

ตู้รางเลื่อน

รางยึดพื้น

 

ตู้รางเลื่อน

รางลอย

 

สอบถามเรื่องตู้รางเลื่อน ติดต่อได้ตลอดเวลาที่

 

Visitors: 516,341