สินค้าและบริการ

สินค้าและบริการ

     PEEMAC เป็นตราสินค้าที่ผลิตโดย บริษัท ภีมเชษฐ์ จำกัด ซึ่งเป็นทั้งโรงงานผลิตและจัดจำหน่ายโดยตรงและผ่านตัวแทนจำหน่าย ผู้ใช้งานจึงมั่นใจได้ถึงสินค้าและบริการของเราซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องตู้รางเลื่อนทุกประเภท เรามีทีมงานออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ไว้ค่อยบริการท่านแบบครบวงจรด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ โดยมีผลงานติดตั้งอยู่ทั่วประเทศและในอีกหลายประเทศมามากกว่า 30 ปี

 

     ตู้รางเลื่อนสามารถจำแนกออกเป็นหลายประเภทอาจแบ่งโดยอาศัย ชนิดของการขับเคลื่อน ได้แก่ ตู้รางเลื่อนระบบมือผลักและตู้รางเลื่อนระบบพวงมาลัย หรือแบ่งตามการลักษณะของราง ได้แก่ ตู้รางเลื่อนแบบรางลอยและตู้รางเลื่อนแบบฝังพื้น เป็นต้น อย่างไรก็ตามเราสามารถนำเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสม เช่น ตู้รางเลื่อนระบบพวงมาลัยแบบรางลอย

 


สอบถามข้อมูล

 

ตู้รางเลื่อนแบบมือผลัก

ตู้รางเลื่อนแบบมือผลัก

 

 

ตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัย

ตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัย

 

ตู้รางเลื่อนแบบรางยึดพื้น

รางยึดพื้น

 

ตู้รางเลื่อนแบบรางลอย

รางลอย

สอบถามเรื่องตู้รางเลื่อน ติดต่อได้ตลอดเวลาที่

 

Visitors: 516,341